13. februar 2020

Tjek dit hus for stormskader

Hvad skal du gøre, hvis dit hus bliver udsat for stormskader? 

Allan, Bodil, Carl. Vi kan alle relatere til en storm, som har printet sig ind i hukommelsen. Hvis du er husejer, kan du sikkert mærke, hvordan bekymringerne for diverse ødelæggelser allerede melder sig på banen, bare ved at tænke på dem.

Vejrguderne har været med os i år, når man kigger på antallet af storme. Der sneg sig et enkelt stormvejr forbi landet i starten af februar, men den drev hurtigt over igen. Hvis der skulle snige sig endnu en storm forbi, giver vi dig her et par gode råd til, hvilke områder på huset, der er vigtige at tjekke i forhold til skader.

Tag

Du bør tjekke dit tag både ude og inde. Det er det, der stikker højest op og er udsat for mest, mens stormen raser.

Se efter, om:

  • Nogle af tagstenene er faldet af eller har rykket sig skæve.
  • Rygninger og rysten sidder, som de skal.
  • Inddækningerne ved skorstenen og andre gennembrydninger stadig er velfungerende.
  • Tagrender, rør og brønde er fri for blade og kviste. Hvis ikke, kan det senere give frostsprængninger.
  • Tagbinderne er intakte.
  • Mørtelunderstrygingerne på tegltaget er intakte.
  • Vindkrydsene er spændte eller hænger slapt ned.
  • Der er kommet utætheder i taget og om der ligger vand på gulvet.
  • De murede gavltrekanter er fastgjorte til spærene.

Ydervægge

Er der kommet revner i ydervæggene efter stormen? De kan enten være ubetydelige eller i en betragtelig størrelse, hvor der skal gøres noget. I starten bør du blot holde øje med dem og sikre dig, at de ikke udvikler sig.

Udestuer og havestuer

En tilbygning som en udestue eller havestue kan være ekstra skrøbelig i stormvejr i forhold til resten af huset. Den er ofte tilbygget og bygget op med store glaspartier. En storm vil kunne danne under- og overtryk i konstruktionen, og der vil kunne opstå skader af stor betydning.

Uanset om du bor i et nyt eller ældre hus, kan du ikke helgardere dig mod et ubarmhjertigt stormvejr. Tag altid dine forbehold inden uvejret, og sørg for at tjekke huset godt efter, når stormen har lagt sig.

 

Har stormen lavet skade på dit hus? Vi vil gerne hjælpe dig med at udbedre skaderne. Kontakt vores byggeleder Frank Sørensen.

Tag fat i mig for en snak om dine stormskader:

Frank Sørensen
Byggeleder
Mobil: 40 42 18 88 
Mail: fs@aat.dk

Nyt fra AAT

Følg også vores hverdag på facebook.com/aalsrodetoemrerfirma/

25. marts 2020

Vi passer på jer, og I passer på os - vi tager alle vores forholdsregler, men uden panik!

Marts måned 2020 vil nok mest blive husket for corona. Det er også noget vi hos Aalsrode Tømrerfirma har drøftet, og vi har taget vores forholdsregler og passer godt på hinanden.

Læs mere
24. februar 2020

Granparken nærmer sig sin afslutning

Vi er efterhånden nået frem til femte og sidste etape af Granparken. Et projekt i Ebeltoft, hvor vi renoverer 55 boliger i totalentreprise for boligselskabet Djursbo. Etape 4 er blevet afleveret, og beboerne flytter ind fra 1. marts.

Læs mere
29. januar 2020

1- og 5-årsgennemgang af dit byggeri

Når du har været igennem et gennemgående byggeprojekt, er der ofte aftalt et eftersyn efter et og fem år. Vi bruger gennemgangene til at se nærmere på de mangler ved byggeriet, du som kunde eventuelt har opdaget.

Læs mere