Arbejdsglæde

AAT med kun et ord

Vi har stillet os selv opgaven at beskrive AAT med kun eet ord. Og her kom ordet ARBEJDSGLÆDE hurtigt på bordet.


Arbejdsglæde er et af de helt grundlæggende fundamenter i vores virksomhed. Det skal være både rart og sjovt for alle hos AAT at gå på arbejde. Vi vil altid aflevere et godt stykke arbejde, vi kan være stolte af. Det fokus betyder også, at den enkelte medarbejder bidrager med sine faglige evner på en ansvarlig, effektiv og stabil måde.

Ansvarligt fordi beslutningerne i meget høj grad træffes af de enkelte teams ude på byggepladsen.

Effektivt fordi dialogen foregår direkte mellem kunden og de fagfolk, der udfører arbejdet.

Stabilt fordi kollegerne kender hinanden og arbejder sammen i et positivt og tillidsfuldt samarbejde.