Siver der radon ind i dit hus? – Få vished om din sundhed

Det er bevist at Djursland er et af de områder i Danmark, hvor risikoen for et forhøjet radonniveau er stor

Radon er en radioaktiv gas, der dannes i jorden, og hvis der er sprækker eller revner i dit hus, kan den trænge ind.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver det anbefalede radonniveau i indeklimaet overskredet i mere end 350.000 danske huse. Hvis du bliver udsat for et forhøjet radonniveau over længere tid, kan det øge risikoen for lungekræft og er medvirkende årsag til 300 tilfælde i Danmark hvert år. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på radonniveauet i dit hus.

Radon kan hverken ses, lugtes eller høres, så derfor kan du og din familie være udsat for det uden at vide det.

Heldigvis er radon nem at måle ved hjælp af et radon dosimeter. Vi hjælper dig igennem hele processen, hvor vi kommer ud til dig, sætter målerne op og gennemgår den endelige rapport med dig.

Det er bedst at få sat målerne op i vinterhalvåret. Radonsikring af din bolig falder ind under håndværkerfradraget, så du kan få økonomiskstøtte til udbedringer af din bolig.

Der findes forskellige muligheder for at begrænse mængden af radon i din bolig. De meste almindelige er: Mere udluftning, bedre ventilation, etablering af radonsug og montering af radonmembran. 

Se Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Kirsten forklare mere om radon i videoen herunder: 

Kontakt
Kirsten Burfelt 
Tlf.: 87 59 11 11
M: 25 59 69 97
kb@aat.dk